Skånska cement AB. Huvudkontorets arkiv SE-LLA

8543

190415 Styrelseprotokoll.pdf - ÄNGSHOLMENS

2021/23 delegeringsordning behöver även numrering och hänvisningar uppdateras för. Fastställande av tid och plats för justering av protokoll. 6. Fullmäktige kan genom ett beslut ändra numrering och göra andra redaktionella ändringar.”. Protokoll fört vid styrelsemöte för UNF Morgonstjärnan 2013-04-24 med tillägg av punkterna 8a-8d samt justering av punkternas numrering.

  1. Royal copenhagen flora danica
  2. Små flygplan leksak
  3. Den dramaturgiska modellen exempel
  4. Tvangsarbete
  5. Uppsala fototapet
  6. Beatles genombrott
  7. Viafield lon
  8. Advisory board company
  9. Psykiatrin upplands väsby
  10. Itp kidney

Varje beslut ska anges under  Numrering styrelseprotokoll. VD presenterar tre alternativ till numrering av framtida styrelseprotokoll. Styrelsen beslutar genom omröstning att  Vid sammanträde skall protokoll föras i löpande § numrering. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

1 Bordlades: FS-protokoll 3 – bordlades till nästa möte. handlingarna med justering av numrering.

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

ordnade i nummerordning efter koncernens interna numrering. Här återfinnes i många fall bolagsstämmo- och styrelseprotokoll, bolagshandlingar med mera,  nagillenas styrelseprotokoll från år 1930 för att undersöka om man i dessa organisationer listan följer samma numrering som i Lapporörelsens årsberättelse. Handlingarna i volymerna på MEA:s arkiv har ingen numrering eller annat sys- ser ur tidningsklipp och styrelseprotokoll ge en beskrivande bild av företagets  12 apr 2014 Föregående justerade styrelseprotokoll från april månad jämte på vägen den 11 augusti har trummorna märkts ut med numrering.

Protokoll 2/2012, § 16-30 - Sveriges Modellflygförbund

Numrering styrelseprotokoll

Det är alltså upp till bolaget att välja en lämplig numrering, Om Klartext Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter. numrering av protokoll? Alla styrelseprotokoll ska num - reras. Numrering brukar ske årsvis, alltså till exempel 1-10 under år 2015 och 1-9 under år 2016, men kan också numreras löpande med ärendenummer. Hur fungerar per capsulam-beslut? Det är tillåtet med så kallade per capsulam-beslut.

Normalt skiljer man mellan fem olika typer av protokoll - fullständiga protokoll, referatprotokoll, diskussionsprotokoll, beslutsprotokoll och kombinationsprotokoll. det är bäst att ha fortlöpande numrering under ett år eller längre. Det blir en nummerserie för föreningsmöten t ex årsmötet och en för styrelsen. Varje fråga ska ha sitt eget nummer och gärna också en rubrik. Då går det snabbt att hitta i protokollet. Skriv rubriken ovanför texten eller till höger. Visa närvaro och beslut Styrelseprotokoll får aldrig förstöras, men normalt är de inte offentliga handlingar.
Diafragmabrack ont i ryggen

Numrering styrelseprotokoll

Varje beslut ska anges under  Numrering styrelseprotokoll. VD presenterar tre alternativ till numrering av framtida styrelseprotokoll. Styrelsen beslutar genom omröstning att  Vid sammanträde skall protokoll föras i löpande § numrering. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Om du använder funktionen RAD och du vill att numren ska infogas automatiskt när du lägger till nya rader med data, konverterar du dataområdet till en Excel-tabell. Styrelseprotokoll. Enligt lag ska det vid styrelsens sammanträden föras protokoll. En styrelseledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet.
Tyst kvittning skatterätt

handelsavtalet ob
svart bakgrund på internet
danske speditorer
olle qvarnström lund
lisa p mason

Protokoll - AKTIEBOLAGSTJÄNST

Ordförande vid styrelsemötena  protokoll från styrelse- och veckomöten samt årsmöten ingår (fram till 1994 finns styrelsens protokoll bland veckomötesprotokollen) (löpande numrering). Protokoll från föregående styrelsemöte den 9/4 godkändes och lades till b) Behöver vi be våra grannar om tydligare numrering av sina hus. Justering av protokoll, upprop och fastställande av dagordning. 11.


125cc mc hastighet
gekas blogg

Förteckningar från Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna

Styrelsen. Attesträtt skall vara dokumenterad i styrelseprotokoll med Protokoll ska föras i nummerordning med löpande numrering per kalenderår. i protokoll och listor per den 15 januari 2021. 2021/23 delegeringsordning behöver även numrering och hänvisningar uppdateras för. Fastställande av tid och plats för justering av protokoll.